שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מענה לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 1/22 המועצה מקומית גבעת זאב  קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 10/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2022
שם המכרז: דרוש רכז מעורבות חברתית קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2022
שם המכרז: דרוש מנהל ספריה עירונית קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2022
שם המכרז: דרושים עובדים לצהרוני ניצנים קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 08/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/10/2022
שם המכרז: דרוש פקח חנייה וחוקי עזר ברשות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2022
שם המכרז: בודק בקשות להיתרי בנייה ותוכניות מפורטות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 18/08/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 1/22 הזמנה לקבל הצעות לרכישת מחפרון (טרקטור) + כף קדמית נפתחת וכן, כף חפירה אחורית להפעל קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 21/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 16/08/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 2/22 הזמנה לאספקת משאבות חום לבריכת השחייה במועצה המקומית גבעת זאב קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 21/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 22/08/2022
שם המכרז: פרסום התקשרויות עם החברה למשק וכלכלה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/11/2020 תאריך סגירת המכרז:

עבור לארכיון המכרזים