טיפול סמכותי באמצעות חוק הנוער טיפול והשגחה לילדים בסיכון.

הטיפול ניתן ע"י עובדים סוציאליים לחוק הנוער שמינוים לתפקיד הוא מתוקף החוק והם קיבלו סמכות חוקית להתערב כאשר קיים סיכון לשלומו של קטין ונדרשת התערבות באמצעות החוק או בצל החוק.

 

מועדוניות טיפוליות – חינוכיות (בשיתוף מחלקת החינוך)

מועדוניות טיפוליות חינוכיות לילדים בסיכון מכיתה א' – ו', הפועלת לאחר שעות הלימודים וכוללת טיפול אישי וקבוצתי, העשרה לימודית חברתית, סיוע בהכנת ש"ב וארוחה חמה.

שעות פעילות:
המועדוניות בימים א' עד ה' משעות סיום הלימודים ועד השעה 17:00 .