עו"ס המשפחה אחראי לנהל את ההתערבות במשפחה.
 

תחומי התפקיד:

עו"ס המשפחה מנהל את הטיפול במשפחה ואת המגעים מול הגורמים המעורבים בטיפול בה.

העו"ס יתכלל את סוגי ההתערבויות במשפחה בעזרת מערך שירותים משלים.

אוכלוסיית היעד: משפחות במצבי  מצוקה,  משפחות עם ילדים בסיכון, משפחות במצבי משבר שונים, משפחות בשלבי חיים שונים, משפחות עם קשיים מתמשכים, משפחות רב בעייתיות.