מבקרת המועצה - רו"ח שירה בק

מזכירת המבקר - טליה קדוש

יעוד המחלקה:

  • קיום ביקורת על התנהלות המועצה.
  • טיפול ומעקב אחר פניות הציבור.

תחומי עיסוק:

  • ביקורת על פעולות המועצה על פי החוק והנהלים המנחים, החיצוניים והפנימיים.
  • שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • טיפול בתלונות הציבור.

כתובת- רחוב הגיא 17

מספרי טלפון-

מבקרת המועצה - רו"ח שירה בק - 5956416

מזכירת המבקר - טליה קדוש - 5956405

כתובות דואר אלקטרוני:

המבקרת רו"ח שירה בק 02-5956416

[email protected]

 
מזכירה טליה קדוש 02-5360214 [email protected]