ועדת חובה

חברי הוועדה:

  • יו"ר ועדה- עו"ד אהרון היינמן
  • חבר ועדה- אשכול דוד
  • חבר ועדה- יצחק ברנר
  • חבר ועדה- יניב קדמי
  • חבר ועדה- זאבי ליפסקר


מטרת הועדה:
להמליץ כחוק מי יזכה במכרזים שהעבירה הרשות להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה.

תחומי עיסוק:

  • לבדוק הצעות ולהמליץ לראש הרשות בעקבות מכרז על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו.
  • לנהל רשימת ספקים וקבלנים לרשימת מכרזי זוטא.