היחידה עוסקת באיתור , אבחון וטיפול בילדים עם חשש לאיחור התפתחותי בתחומים השונים .

היחידה מוכרת ע'י משרד הבריאות וקופות החולים ומהווה יחידת בת של המרכז הירושלמי להתפתחות הילד.

תחומי הפעילות הם:

  • ריפוי בעיסוק

  • ריפוי בדיבור 

  • הוראה מתקנת

  • הדרכת הורים 

  • משחקיה מודרכת

  • טיפולים בהבעה (מוסיקה ,תנועה )

  • הדרכה לצוותים חינוכיים (גנים ומעונות).

היחידה נמצאת בקשר מקצועי עם שירותי הקהילה, מוסדות חינוך, שירות פסיכולוגי, שירותי רווחה ורפואה .