ביטוח תלמידים

 

תלמידי הגנים ותלמידי בתיה"ס מבוטחים ע"י משרד החינוך בביטוח תאונות כלפי צד ג', דרך חברת הביטוח "ענבל", רח' הערבה 3 קרית שדה תעופה ת"ד 282, נתב"ג  מקוד 70100

טל:  9778000 - 03. ביטוח זה מכסה אחריותם החוקית של המדינה ועובדיה, דהיינו בתי הספר ועובדיו ומשרד החינוך ועובדיו, בתאונות הקורות בשטח ביה"ס או בפעילות מטעם ביה"ס.

בנוסף, ובלי קשר לאמור לעיל, כל תלמיד שנפגע בביה"ס ומחוצה לו זכאי לקבל טיפול רפואי מתוקף חוק בריאות ממלכתי ה'תשנ"ד /1994 בקופת החולים בה הוא או הוריו מבוטחים. במקרה של תאונה בבית הספר, שבעקבותיה ניתן לתלמיד טיפול בחדר מיון בית חולים, יהיה טיפול זה ללא תשלום (לא כולל פגיעת שיניים).

כמו כן, תלמיד שהוריו שילמו עבור ביטוח תאונות אישיות (אנו כלולים בהגדרה זו) מבוטח ע"י חברת "כלל" (טל: 6235252 - 03) בביטוח המכסה נכות זמנית או קבועה של התלמיד הנפגע, 24 שעות ביממה, כל ימות השנה, גם בחו"ל, בין שיש לתאונה קשר לפעילות המוסד החינוכי בו לומד הנפגע ובין אם אין לה קשר. (לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת החינוך).

טפסי הפניה לחברת הביטוח נמצאים במזכירויות בתי הספר ובמחלקת החינוך.

ההסדר אינו חל על תאונות אישיות הנגרמות מתאונות דרכים, מלחמה, טרור, פעילות חבלנית ובמהלך פעולה צבאית - תאונות המוסדרות ע"י חוקים אחרים.

 

 

הסדר לטיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה:

מתוך חוזר מנכ"ל תשס"ט/ד פרק 3.13 ארגון ומנהל

הודעה זו מבטלת כל הודעה קודמת שפורסמה בעבר בנושא.

 

משרד החינוך, אגף מנוף,  המחלקה לביטוח התקשר עם חברת "כלל בריאות" אשר תיתן טיפולי שיניים חינם לתלמידים שנפגעו בשיניהם בתאונה.

 

ההתקשרות תחל בתאריך ה' באדר התשס"ט 1.3.2009

 

1.       טיפולים במסגרת ההסדר יינתנו לתלמידי מוסדות החינוך שחל עליהם חוק הפיקוח על בתי"ס (תשנ"ט 1969), מגילאי טרום חובה ועד על יסודי (כולל יג'-יד') או עד הגיעם לגיל 18 – המאוחר מביניהם. הסדר זה יחול כל עוד ההסכם בין משרד החינוך ובין חברת "כלל בריאות" הינו בתוקף.

2.       הטיפולים יינתנו לתלמידים שנפגעו בשיניהם בעקבות תאונה בלבד (לא כולל תאונות דרכים ופעולות איבה), בגין תאונות המתרחשות 24  שעות ביממה בכל זמן ובכל מקום בין אם לתאונה יש קשר למוסד החינוכי שבו לומד התלמיד ובין אם לא.

3.       הטיפולים יינתנו כהטבה בלבד וללא תמורה ויהיו מוגבלים לסוגי הטיפולים שיפורטו בהמשך.

4.       להלן פירוט המקרים בהם יינתן טיפול על ידי מרפאות חברת "כלל בריאות" במסגרת ההסדר עם משרד החינוך:
א.   תלמיד שנפגע בשיניו בתאונה 24 שעות.
ב.   תלמיד אשר נפגע בעבר וטופל באמצעות חברת "שורש" או "ש.ל.ה".
ג.   תלמיד אשר נפגע בתקופת הביניים (המועד שבין הפסקת השירות על ידי מרפאות "שורש" לבין מועד תחילת ההסדר עם חברת "כלל בריאות") וקיבל החזר כספי באמצעות חברת "ענבל".

5.       במקרה של פגיעה בשיניים כתוצאה מתאונה יש לפנות למוקד חברת "כלל בריאות" לקבלת פרטי המרפאה הקרובה.

המוקד פועל 24 שעות ביממה כל ימות השנה כולל שבתות וחגים מס' הטלפון במוקד הינו: 1800443344.

שעות הפעילות במרפאות:

בימים א'-ה' בין השעות:                 20:00 – 08:00  
בימי ו' וערבי חג בין השעות:            13:00 – 08:00
על התלמיד להגיע בליווי מבוגר  (הורה/אפוטרופוס)

 

6.       המשך טיפול -  כאמור, תלמיד שנפגע בשיניו זכאי לקבלת טיפול עד הגיעו לגיל 18 או כל עוד הינו תלמיד. תלמיד שנפגע בעבר ונדרש להמשך טיפול, עליו לפנות למוקד "כלל בריאות" אשר יפנה אותו למרפאה הקרובה למקום מגוריו. רצוי מאוד להצטייד בתיק הרפואי מהרופא שטיפל בתלמיד (רופא מההסדר עם חברת שורש או רופא פרטי).

7.       אמצע טיפול – יודגש בזאת כי תלמיד הנמצא באמצע טיפול, יערך להפסקת הטיפול אצל הרופא המטפל במועד המוקדם ביותר האפשרי וימשיך את טיפוליו באמצעותך מרפאות "כלל בריאות" (גם במקרה זה רצוי להצטייד בתיק הרפואי בסיום הטיפול להעבירו לרופא מרפאות "כלל בריאות"). בכל מקרה יש לסיים את הטיפול לא יאוחר מה- 1.4.20.