הסדרי התנועה ברחוב שבט בנימין

העבודות ברחוב שבט בנימין מתקרבות לסיומן 

בהתאם לזאת, החל מתאריך 11.1.23 התנועה ברחוב שבה להיות דו סטרית

לקראת חודש מרץ 2023 ירובד הרחוב ולאחר מכן, תוך התחשבות בבקשות התושבים והיוועצות עם יועצי תנועה ואנשי המקצוע, תתקבל ההחלטה הסופית באם התנועה ברחוב תהפוך לחד סטרית או תישאר דו סטרית.

הודעה תפורסם בדבר ההחלטה