"דרך ארץ קדמה לתורה"
 

הורים ותושבים יקרים,

 

שנת תש"פ בפתח, מערכת החינוך מציבה לעצמה מדי שנה יעדים חדשים תוך חתירה לביסוס הקיים, כדי להבטיח את צעידתה של המערכת להישגים ולערכים בכל תחומי החינוך. היעדים של מערכת החינוך השנה הם: חדשנות פדגוגית, קידום הישגים, חיזוק הערכים, וצמצום פערים.

 

אנחנו הולכים לקראת שינוי משמעותי של הרחבת האוטונומיה של המנהל, על מנת שיוכלו לעשות תהליכים עמוקים, פנים בית ספריים, וימשיכו ויבחנו דרכים אופרטיביות ליישום הערכים שגובשו ולהטמיע בתוך המערך הפדגוגי, למערכת החינוכית ביישוב, תפקידנו הוא בליווי התלמיד ובעיצוב דמותו גם מחוץ לכתליי בית הספר.
 השנה הנושא הוא "ערבות הדדית".
מערכת החינוך נמצאת בתנופה, לצד התוכנית הלאומית של ערבות הדדית, נשלב השנה חדשנות פדגוגית. בתי הספר הגישו סביבות למידה חדשניות, הגישו שיפוץ ספריות, והילדים ילמדו במרחבי למידה מחוץ לכיתת הלימוד.

חשוב בנוסף להעמיק את הערכים כך שנגדיל את מספר הילדים בתנועות הנוער ובארגוני הנוער. 

 

מערכת החינוך ביישוב צברה מוניטין בזכות אנשי מקצוע מסורים ומקצועיים הפועלים ללא לאות בגני הילדים, בבתי הספר, בשירות הפסיכולוגי, ביחידה הטיפולית- חינוכית, בספריה היישובית, במרכז למדעים ואומנויות, במועדוניות וביחידת הנוער ואנו מעריכים ומוקירים את עבודתם.

ברצוני להודות לצוותי החינוך שבלעדיהם לא הייתי יכולה מדי שנה לפתוח את שנת הלימודים - למנהלת הלשכה לוי אילנית, לסיגלית ענתבי אחראית גני הילדים, לאב הבית אורי שללו, לשושי אחראית החינוך המיוחד ולשמחה וזהבה אחראיות תכנית ניצנים בגנים.

בנימה אישית, אבקש להודות למר יוסי אברהמי  ראש המועצה המקומית על תמיכתו הבלתי מסויגת במערכת החינוך, והמסר הוא שהחינוך עומד תמיד בראש מעייניו.

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת.
 

דניאלה שופן

מנהלת המחלקה לחינוך