הורים יקרים, מנהלות ומנהלי מסגרות החינוך בגיל הרך,

מחלקות החינוך והביטחון  מחלקות בימים אלו ערכות בדיקת אנטיגן עבור ילדות וילדי היישוב בגילאי לידה עד שלוש. הערכות יחולקו למנהלות ומנהלי הגנים הפרטיים, הפעוטונים, המשפחתונים ומעונות היום  - בלבד.

החלוקה תבוצע באמצעות רישום מראש בטופס שלהלן:

חלוקת ערכות אנטיגן לגיל לידה עד 3 גנים פרטיים/מעונות/משפחתונים

העלו לכאן קובץ פרטי הילדים המכיל את שם ההורים ומספר הטלפון של אחד מהם. וכן את שם הילד/ה, תעודת זהות ותאריך לידה של כל ילד/ה