פירוט התשלומים לשנת הלימודים תשפ"ב

הורים יקרים,

כל התלמידים מחויבים בתשלום  עבור ביטוח תאונות אישיות (בסכום שנקבע ע"י משרד החינוך), סל תרבות והעשרה לימודית, בהתאם לסכומים המפורטים להלן.

השנה תפעיל המחלקה לחינוך העשרה לימודית בתחומי המדע והאומנויות, תוך התייחסות להמלצות של משרד החינוך ולחוות הדעת של גננות והורים.

הרשות המקומית תישא בנתח העיקרי של עלות פעילות זו.

ההורים, כבשנים קודמות, ישתתפו בתשלום חלקי.

להלן פירוט הסכומים:

ביטוח תאונות אישיות                                                49   ₪  

שירותים נלווים (מוזיאון, סל תרבות, ריתמוזיקה, וכו')      473 ₪       

מרכז העשרה לימודית (פעילויות מדע ואומנויות)            150 ₪ נסיעות למדע

                                                            סה"כ                          672 ₪

להלן פירוט שירותים נלווים:

מוזיאון                                   60 ₪

סל תרבות                               79 ₪

ריתמוזיקה                             280 ₪

מסיבת סיום                           54 ₪ 
 

                        סה"כ              473 ₪

התעריפים מבוססים על אישורים שניתנו למועצה בשנת תשע"א.  

במידה ויהיו עדכוני תעריפים לשנת תשפ"ב- נעדכנכם בהתאם.

כל התשלומים ישולמו במחלקת הגבייה ו/או באינטרנט.

תשלומי צהרונים לשנת הלימודים תשפ"ב:

כלל גני הילדים  ממלכתי –                500  ₪ (הסכום כולל עד השעה 16:30, קייטנות פסח     חנוכה כולל צהרונים, ושמירה עד סוף היום).

כלל גני הילדים -                              435 ₪ (לא כולל חופשת חנוכה ופסח).

                                                        350 ₪  ( לא כולל חגים שמירה והארכת יום         לימודים).

בתי ספר תכנית ניצנים  אגמים המאוחד   500 ₪ (הסכום כולל עד השעה 16:30,  

                                                                     קייטנות פסח  חנוכה כולל צהרונים, ושמירה                 

                                                             עד סוף היום).
אתרוג ממ"ד תכנית ניצנים                                 480 ₪
תבונות                                                              350 ₪ .