זמני תפילת שחרית
שעה שם בית הכנסת  כתובת
נץ אהל לוי  ברקת (הר שמואל)
נץ בית אליהו חניכי הישיבה חברון איילות 2 אגן האיילות  איילות 2 (אגן האיילות)
נץ בית הכנסת הספרדי אבני החושן (הר שמואל)
נץ הדר יוסף הרימון 1 (הדר הגבעה)
נץ היכל המלך יהושע בן נון (מאחרי בית הספר ממ"ד אתרוג)
נץ מאורות הגבעה  מרכז מסחרי נווה מנחם 
נץ משכן דוד ואהרון  איילות 21 (אגן האיילות)
נץ זכור לאברהם  האירוס (שכונת משהב)
נץ משכן שלמה הדישון מתחם שכטר (אגן האיילות)
נץ שבחי בנים קדרון 1 (נווה מנחם)
נץ תפילת חנה שוהם (הר שמואל)
5:28 (ב',ה' 5:20) חב"ד בית מנחם מכבים (ליד המועצה)
05:30 דרכי נעם  מכבים 25
05:30 כתר בנימין האתרוג 2
05:30 נווה שלום  המכבים 25
05:45 איילת השחר  מצפה 9 (מורשת) 
05:45 ישא ברכה גבעון מערב
05:45 (בכפוף לזמן הנץ) מרכז רוחני ספרדי  שבט בנימין 
5:50 ( תלוי בנץ) שבחי בנים קדרון 1 (נווה מנחם)
06:00 משכן יוסף  מצפה 9 (מורשת) 
6:00 (ב',ה' 5:55) לב גבעת זאב האירוס (שכונת משהב) 
06:00:00  (ר"ח 05:50) שבט בנימין אשכנז  שבט בנימין 59
6:00 (הודו) מצפה שמואל  ערוגות 19 (נווה מנחם) 
6:00 (הודו) בית אל עפרה 2
06:00 אהל אברהם  הכלניות (שכונת משהב) 
06:00 עטרת עידו מרכז מסחרי נווה מנחם 
06:15 שבת אחים איילות פינת עופר (אגן האיילות)
06:20 עטרת ישועה האילות פינת הכפיר (אגן האיילות)
06:30   (לא כולל שישי) בני הישיבות  הראם 2 (אגן האיילות)
06:30 בעלז  אילות פינת עופר (אגן האיילות)
6:30 (ב', ה' 6:15, ר"ח 6:05) נווה הגבעה ערוגות 19 (נווה מנחם)
06:30 קרלין סטולין  אתרוג 89
06:45 אדרת אליהו מתחם שכטר (אגן האיילות)
06:50 עטרת ישועה האיילות פינת הכפיר (אגן האיילות)
07:15 שערי חיים אבני החושן 26 (הר שמואל)
7:000 בני הישיבות  הראם 2 (אגן האיילות)
07:00 חב"ד בית מנחם מכבים ליד המועצה 
07:00 כתר בנימין האתרוג 2
07:15 מאורות הגבעה  מרכז מסחרי - קומה תחתונה (נווה מנחם) 
07:30 (לא כולל יום ו') בני הישיבות  הראם 2 (אגן האיילות) 
07:30 בעלז  אילות פינת עופר (אגן האיילות)
07:30 עטרת ישועה האילות פינת הכפיר (אגן האיילות)
07:30 שמואל ברמה אבני החושן 20 (הר שמואל)
07:45 (ימי ו' בלבד) לב גבעת זאב האירוס (שכונת משהב) 
08:00 בירכות שמואל גבע (מורשת)
08:00 משכן דוד אהרון האילות 21 (אגן האיילות)
08:00 מרכז רוחני ספרדי  שבט בנימין
08:00 (ימי ו' בלבד) נווה הגבעה ערוגות 19 (נווה מנחם)
08:00 עטרת ישועה האילות פינת הכפיר (אגן האיילות)
08:00 שבט בנימין אשכנז  שבט בנימין 59
08:05 זכור לאברהם  האירוס (שכונת משהב) 
08:15 בעלז  אילות פינת עופר (אגן האיילות)
08:15 משכן דוד אהרון האילות 21 (אגן האיילות)
08:20 (כולל שישי) בני הישיבות  הראם 2 (אגן האיילות)
08:30 אהבת יצחק המכבים 48
08:30 אהל לוי  ברקת (הר שמואל)
08:30 עטרת ישועה האילות פינת הכפיר (אגן האיילות)
08:45 בעלז  אילות פינת עופר (אגן האיילות)
09:00 (בימי ו' ובבין הזמנים) עטרת ישועה האילות פינת הכפיר (אגן האיילות)
09:15 בעלז  אילות פינת עופר (אגן האיילות)
09:30 (בימי ו' ובבין הזמנים) עטרת ישועה האילות פינת הכפיר (אגן האיילות)