תפקיד שם ומשפחה טלפון דוא"ל  פקס                
המבקרת רו"ח שירה בק 02-5956416

mevaker@givat-zeev.muni.il

 
מזכירה טליה קדוש
  02-5956405
talya@givat-zeev.muni.il 02-5734117