תפקדי המחלקה 

  1. משאבי אנוש אחראית לטיפול בצרכי המשאב האנושי בארגון.
  2. מיצוי מרבי של המשאב האנושי במועצה.
  3. מימוש זכויותיהם של עובדי הרשות המקומית.
  4. הגבה ועידוד תחושת ההשתייכות והזדהות של העובדים עם הארגון.
  5. טיפול במערך דווחי הנוכחות והיעדרות של העובדים ברשות המקומית וניהול התיקים האישים של העובדים.
  6. איתור עובדים המועמדים לפרישה, וטיפול בתהליך פרישתם בתאום עם משרד הפנים ואישורו.

פרטי יצירת קשר

זהבה אקראי
רכזת משאבי אנוש