מנכ"לית המועצה: דניאלה שופן

טלפון: 02-5360150

פקס: 02-5734183

מייל: shopen@givat-zeev.muni.il 

 

מנכ"לית המועצה מבצעת את מדיניות ראש הרשות ומליאת המועצה ודואגת להוציא לפועל את החלטותיהם.

כמו כן אחראית על תיאום ועבודת צוות בין מנהלי המחלקות השונות.


תחומי אחריות:

 1. תאום ביצוע ומעקב אחר החלטת מליאת המועצה והנהלתה.
 2. זימון וקיום ועדות המועצה.
 3. חברות בצוותים מקצועיים וגופיים חיצוניים.
 4. ממונה על מנגנון ומערך משאבי האנוש במועצה.
 5. ייצוג המועצה מול ועד העובדים.


תפקידים נוספים:

מנהלת משאבי אנוש, ויועצת למעמד האישה והטרדות מיניות.


מטרות ויעדים:

 1. שיפור רמת השרות לתושב.
 2. שיפור המחויבות והמקצועיות של עובדי המועצה – הכשרת עובדים בהשתלמויות מתאימות, קיום ימי עיון בנושא עבודת צוות ותודעת שירות.
 3. בניית בסיס נתונים להערכת עובד – שיחות משוב עם העובדים, בחירת עובד מצטיין.
 4. שיפור חזות מבנה המועצה – חדשנות. שיפוץ קומת כניסה במבנה המועצה. עיצוב פנים בלובי הכניסה לבניין המועצה.


משאבי אנוש

 1. משאבי אנוש אחראית לטיפול בצרכי המשאב האנושי בארגון.
 2. מיצוי מרבי של המשאב האנושי במועצה.
 3. מימוש זכויותיהם של עובדי הרשות המקומית.
 4. הגבה ועידוד תחושת ההשתייכות והזדהות של העובדים עם הארגון. 
 5. טיפול במערך דווחי הנוכחות והיעדרות של העובדים ברשות המקומית וניהול התיקים האישים של העובדים.
 6. איתור עובדים המועמדים לפרישה, וטיפול בתהליך פרישתם בתאום עם משרד הפנים ואישורו.