• טיפול בקשישים עפ"י חוק סיעוד.
    זיהוי קשישים עם ירידה בתפקוד בחיי היומיום הפניית הקשישים למרכזי יום לקשיש ולחברות המספקות סיוע עבורם ובמקביל הכוונה בפנייה לבטוח לאומי לצורך מיצוי זכויות.
    מעקב אינטנסיבי אחרי קשישים בעקבות מצב תפקודי ירוד. הטיפול כולל גם קשר עם חברות המספקות את הסיוע וקשר עם קרובי משפחה.

  • סיוע לקשישים בנושאים שונים כגון: מיצוי זכויות, סיוע חומרי, בקורי בית, שיחות, מעקב על מצב הקשישים עפ"י דווחים מגורמים שונים כאשר יש חשש להזנחה או התעללות.
  • סיוע בסדור מוסדי עפ"י הצורך.
  • הכוונת המשפחות בתהליך פניה לאפוטרופסות וכן הגשת תסקיר בהתאם לפניית בית-משפט.
  • הפניית קשישים לפעילות חברתית.