1. פיקוח על בניה חדשה בהתאם להיתרי בנייה, משלב חפירות עד גמר הביצוע.
 2. בדיקת פרויקטים להוצאת טופס 4.
 3. פיקוח ואכיפה יזומים על עבירות בנייה.
 4. קבלת תלונות, בדיקתן בשטח, טיפול ומענה.
 5. הוצאת התראות וצווי הפסקה שיפוטיים ומעקב אחר ביצועם.
 6.  הכנת חומר לתובע ולצורך הגשת כתבי אישום.
   סיוע לתובע לפני הגשת כתבי אישום ובמהלך הדיונים בבית המשפט.
  נוכחות בעסקאות טיעון לפי צורך.
  הופעה בבית המשפט למתן עדות.
 7. בניה וניהול "ארכיב" כתבי אישום ממוחשב (ביוזמת המחלקה).

 

תכנון ופיקוח על פרוייקטים לרשות המקומית

 1. גן רימון בשכונת הדר הגבעה
 2. אולם רב תכליתי - ממ"ד
 3. מוקד חירום מרכז הפעלה
 4. שצ"פים משה"ב - תיאום
 5. מתן פתרונות זמניים למוסדות חינוך