קידום תכניות כלליות:

 1. תוכנית תמרור לכל היישוב ויישומה
 2. תוכנית אב למים וביוב (עדכון)
 3. תעסוקה ומסחר

פרויקטים עתידיים למגורים עד שנת 2025

 • גבעת הבננה עד 550 יחידות 
 • מתחם דורית ואל מארג' כ- ,400 יחידות
 • בריכת המים כ- 1,800 יחידות
 • פרי הארץ כ- 260 יחידות
 • משה"ב  כ- 800 יחידות
 • חלקה 10 כ- 200 יחידות
 • בננה הקטנה כ- 500 יחידות

 

פרויקטים עתידיים למגורים עד שנת 2040


רמת גבעת זאב "פסגת הרמה" - כ- 500 יחידות


הקמת מבנה ציבור ליווי תכנון עד ביצוע:

 מתחם מגרש 10, תכנון מגרש 15 לגני ילדים.

אגן האיילות - קריית חינוך הכוללת: 2 בתי ספר, שלוחת מתנ"ס,, ישיבה תיכונית קטנה, סמינר בנות וגני ילדים.

משה"ב - בית ספר + גני ילדים ומעון יום.

הר שמואל - בתי כנסת, מקווה, גני ילדים ומעון יום.

רמת גבעת זאב - מעונות יום.

גבעת הבננה - 2 בתי ספר, גני ילדים ומעונות.


תיאום עם גופים חיצוניים

 • הכפלת שטח פארק הגיא
 • פארק עירוני אגן האיילות
 • דרך גישה למטעי עופרה והר שמואל