קידום תכניות כלליות:

 1.  תוכנית אב גבעת זאב צפון
 2. תוכנית אב גבעת זאב דרום
 3. תוכנית אב למוסדות לחינוך
 4. תוכנית תמרור לכל היישוב ויישומה
 5. תוכנית אב למים וביוב (עדכון)
 6. תעסוקה ומסחר
 7. תוכניות נושאיות

פרויקטים עתידיים למגורים עד שנת 2025

 • גבעת הבננה עד 8,000 יחידות 
 • מתחם דורית ואל מארג' כ- 4,000 יחידות
 • בריכת המים כ- 1,500 יחידות
 • מטעי עופרה כ- 1,000
 • פרי הארץ כ- 260 יחידות
 • משה"ב שלב ב' כ- 800 יחידות
 • חלקה 10 כ- 200 יחידות
 • בננה הקטנה כ- 500 יחידות

 

פרויקטים עתידיים למגורים עד שנת 2040

ממורשת ג' - רמת גבעת זאב כ- 4,000 יחידות
טופ רמת גבעת זאב - כ- 800 יחידות


הקמת מבנה ציבור ליווי תכנון עד ביצוע:

נווה מנחם - תכנון מתחם מגרש 10, תכנון מגרש 15 לגני ילדים.

אגן האיילות - קריית חינוך הכוללת: 3 בתי ספר, שלוחת מתנ"ס, מעונות יום, ישיבה תיכונית קטנה, סמינר בנות וגני ילדים.

משה"ב - בתי כנסת, גני ילדים ומעון יום.

הר שמואל - בתי כנסת, מקווה, גני ילדים ומעון יום.

רמת גבעת זאב - 2 בתי ספר, גני ילדים, מעונות יום וחדר כושר.


תיאום עם גופים חיצוניים

 • הכפלת שטח פארק הגיא
 • פארק עירוני אגן האיילות
 • יציאה מערבית לכיוון תל-אביב
 • פתיחת צומת התול"ר
 • דרך גישה למטעי עופרה והר שמואל
 • חיבור מחנה עופר לביוב העירוני