הנחיות מרחביות - פירוט העבודות שאינן דורשות היתר בניה

יודגש כי מפות מדידה תוגשנה אך ורק לפי הנחיית המנהל "ג' 4 - מדידה ועריכה מפה להיתר בניה", ערוכות וחתומות אלקטרונית ע"י מודד מוסמך עם רישיון בתוקף.

לא תתקבלנה תכניות מדידה שאינן עומדות בהנחיות הנ"ל.

תחומי טיפול רישוי בניה:

  1. קבלת קהל 4 למתן אינפורמציה: תב"עות, תוספות בנייה, בנייה חדשה, מבנה ציבור ומבנה חינוך.
  2. בדיקת תוכניות.
  3. הכנת תיקים לוועדות השונות: וועדה מקומית מיוחדת לתכנון ולבניה ורשות רישוי.
  4. הכנת פרוטוקולים והחלטות למבקשים.
  5. טיפול בתיקים עד להוצאת היתר בנייה, טופס 2  וטופס 4.
  6. העברת תיקים לישיבות מת"ע, ועבודה שוטפת מול לשכת התכנון.
  7. עבודה מול המשרדים: ממונה על הרכוש הנטוש, משרד החינוך, חברת החשמל, בזק, כיבוי-אש, משהב"ש וכ"ד'.

קבלת קהל: ימי שני ורביעי בין 08:30 - 12:30