הפיקוח העירוני אחראי על אכיפת מכלול חוקי העזר העירוניים ושמירת הסדר הציבורי ופועל מכוח החוק למניעת מפגעים ומטרדים, למען רווחת כלל התושבים ושמירה על איכות החיים בישוב.

הפעילות מתבצעת באמצעי הסברה, התראות/דרישות , דוחות וקנסות.

גרירת רכבים (גרוטאות) שמהווים מפגע בטיחותי + רישוי רכב שפג תוקפו.
חניית אוטובוסים ומשאיות שאינם חונים במקומות שהוקצו לכך על פי חוק.
אכיפת החוק בנושא ניקיון וגידור מגרשים פרטיים.

הפיקוח העירוני עובד בשיתוף פעולה מלא עם תחנת המשטרה, ונעזר בסיוע המשטרה כשהסיוע נדרש לצורך השלמת המשימה.  
שיתוף הפעולה של תושבי היישוב, הכרחי על מנת לשמור ולשפר את איכות החיים והסביבה בגבעת זאב. 
הננו תקווה כי התושבים ואורחיהם יפעלו בהתאם להוראות חוק העזר, ובהתאם להוראות הפקחים, וכי לא יהיה צורך במתן דו"חות נוספים בהתאם לחוק העזר.