בתי הספר
 

בית הספר מנהל/ת כתובת טלפון פקס דואר אלקטרוני
שבילים ורד אטשקה רחוב מצפה 02-5360144 02-5362538 educ14@zahav.net.il
המאוחד שרית דיין רחוב ערוגות 4 02-9668444 02-5367166 mmg@walla.co.il
אתרוג ממ"ד בנים אריק וולף רחוב המכבים 45 02-5360148 02-5730331 mamadetrog.z@gmail.com
אתרוג ממד בנות מירי מתתיהו רחוב המכבים 45 02-5360148 02-5730331 mamadetrog.z@gmail.com
חטיבת הביניים ע"ש יצחק רבין אריה ממן רחוב התאנה 02-5360142 02-5360166 rabin@givat-zeev.muni.il
תבונות דסי ברמץ רחוב האיילות 02-5871068 02-5871064 dasi@ekadouri.co.il
גבעות עולם ויינגרטן מנחם רחוב האיילות 02-5667949   ttgolam@gmail.com
נחל האמונה יעקב רוזנשטיין רחוב האיילות 02-6456440    
תורת חסד - הממ"ח אבי הורוביץ רחוב שבט בנימין פינת רחוב האתרוג 0533668200   Toratchesedyesodi@gmail.com


אגרת שירותים

בהתאם להחלטות ועדת החינוך של הכנסת, התשלום היחידי שייגבה כאגרת שירותים יהיה תשלום עבור ביטוח תאונות אישיות – 49  ₪.            

 

סל תרבות -התכנית השנתית  של סל התרבות ועלותה נקבעות ע"י בתי הספר בשיתוף ועדי ההורים באחריות מנהלת סל תרבות הגב' ליאת מזרחי . יידוע ההורים והגבייה נעשים ישירות באמצעות בתי הספר.

 היכן וכיצד משלמים ?

הנכם מתבקשים לשלם את אגרות השירותים עם קבלתן. כל תשלום אשר לא יתקבל עד 15.9.19, ניתן יהיה להצמידו להתייקרויות במשק, לפי המדד ביום התשלום.

 

התשלום עבור אגרת השירותים של בתי הספר ישולם באמצעות שובר תשלום, שישלח לתיבות הדואר. תשלום זה ניתן לשלם בכל בנק – כולל בנק הדואר.

 

את התשלומים עבור גני הילדים ניתן לשלם גם במחלקת הגבייה.

להלן שעות פתיחת מח' הגביה:

בוקר -               בימים ראשון עד חמישי                     08:00 - 15:00

אחר הצהרים –  שלישי                                               16:00- 18:00

 

ניתן לשלם עד 10 תשלומים בהמחאות/כרטיס אשראי (ללא ריבית).

שכר לימוד עבור גיל שלוש וגן מועדון, ההורים ישלמו עבור חודש 9/19 במחלקת הגביה או באינטרנט ויחתמו על הוראת קבע מ- 10/19 ואילך.