חברי מליאת המועצה

חברי מליאת המועצה
שם משפחה + פרטי כתובת דואר אלקטרוני
אברהמי יוסי lishka1@givat-zeev.muni.il
דוד אשכול eshkold@eca.gov.il
רבקה קדם  
יניב קדמי ykedmi29@gmail.com
רחמני אמיר amir0453@gmail.com
בלאדי אברהם abvrio@gmail.com
דרור אילנה edror1@012.net.il
היינמן אהרון aharon77@gmail.com
ריבוך ישראל  a0542269777@gmail.com
כהן משה mc0524704792@gmail.com
ברנר יצחק bernar@degel.org.il
בריזל שלמה b0522600312@gmail.com
ליפסקר זאבי zevikl@netvision.net.il