רישום לכיתות א' וגני הילדים לשנה"ל תשפ"ה

מיום חמישי א' בשבט התשפ"ד (11 בינואר 2024)

עד ליום רביעי כ"א בשבט התשפ"ד (31 בינואר 2024)

בהתאם להנחיות משרד החינוך לא יתקיימו ביקורים בגנים.

אפשרויות הרשמה:

באתר האינטרנט >

במייל: [email protected]

הרישום לכיתות א’ מתבצע דרך מזכירות בתי הספר

הרישום לגני הילדים באמצעות דוא"ל: [email protected]

במידה ולא הצלחתם להירשם באופן מקוון, יש לשלוח במייל צילום תעודות זהות כולל ספח של שני ההורים. (לא ניתן לרשום ילד שהכתובת לא מעודכנת בגבעת זאב).

יש לכתוב בגוף ההודעה לאיזה גן מעוניינים לרשום.

וכן להשאיר מספרי טלפון לצורך השלמת פרטים.

חשוב!

גם מי שלומד השנה (תשפ”ד) מחויב ברישום לשנה הבאה.

למי שרושם למוכר שאינו רשמי יש לצרף נספח ד’ (חובה).

חריגי גיל: לתשומת לבכם, לא מתאפשר רישום לילדים שנולדו אחרי 31/12/2021.

הרשמה לגנים ולכיתה א.jpe