ועדת חובה

חברי הועדה:

  • יו"ר הוועדה - עו"ד אלון אופנר
  • חבר ועדה- איציק פוקס
  • חבר ועדה - עו"ד יואל כהן סולל
  • גזבר המועצה- אבנר דובדבני
  • יועץ משפטי למועצה - ד"ר יחיאל ויינרוט
  • יניב קדמי- מנהל מחלקת הגבייה

מטרת הועדה:

ועדה שבפניה יכולים מחוייבי ארנונה לערער אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי הארנונה.