הבחירות לרשויות המקומיות ובכללן למועצה המקומית גבעת זאב צפויות להתקיים ביום שלישי, 31 באוקטובר 2023, ט"ז בחשוון תשפ"ד.  

במקרה ואף לא אחד מן המועמדים לראשות הרשות המקומית עבר את רף 40% מקולותיהם של המצביעים, יתקיים שבועיים לאחר מכן, ביום שלישי, 

14 בנובמבר 2023, א כסלו תשפ"ד, סיבוב שני לבחירה בין שני המועמדים שצברו את מירב הקולות בסיבוב הראשון. 

בהתאם לחוקי הבחירות לרשויות המקומיות, נדרשים הבוחרים לבחירה כפולה בפתק הצבעה צהוב לראש הרשות, ובפתק לבן לרשימה למועצת הרשות 

הזכות להשתתף בבחירות נתונה לכל אזרח ישראל או תושב קבע אשר ביום הבחירות מלאו לו 17 שנים לפחות, דהיינו מי שנולד עד ליום 31 באוקטובר 2006 (ט בחשוון תשס"ז).

מזכירת וועדת הבחירות - הגב' יפה ששון.

דוא"ל -  [email protected]

טל: 02-5360110

פקס: 02-5360109